Länsstyrelsen i Jönköping arrangerade den 28 mars tillsammans med Jönköpings Universitet en konferens om kemikalier och plast. SPIF var inbjudna att hålla föredrag om olika tillsatser i plast och hur utvecklingen går i plastindustrin.

Leif Nilsson, Branschansvarig i SPIF, informerade om olika tillsatsmedel och deras olika användningsområden i plasten. Publiken fick också ta del av olika utvecklingstrender i plastindustrin samt om möjligheterna att använda biobaserade plaster. Föredraget avslutades med att visa ett antal exempel där plasten sparar mycket miljöbelastning och att många plaster idag redan ingår i ett cirkulärt samhälle.

Efteråt blev Leif N också intervjuad av radio P4 angående det nya EU-direktivet om förbud/begränsning av vissa engångsartiklar av plast.