Ca 25 personer kom till Bredaryds Värdshus när SPIF höll seminarium och årsmöte 21 mars.

På seminariet Plastindustri 4.0 började Tor Kamsvåg och Niklas Johnson från Ferrologic att berätta om datadriven information och de möjligheter det öppnar upp.

Därefter tog Göran Roxström från SICK över och berättade om sensorer i framtidens produktion.

Sofia Wånge från 3BottumGroup avslutade med att visa exempel på hur modern teknik kan göra tillverkning kostnadseffektiv.

Efter seminariet samlades SPIF-medlemmarna till årsmöte.

  • Leif Nilsson avgick som ordförande men kvarstår som Branschansvarig för SPIF.
  • Till nya ledamöter i styrelsen invaldes Marika Rudén (Talent Plastics Bredaryd) och Lennart Johansson (Polymer Support Sweden). Niclas Forsström (Fristad Plast) valdes in som suppleant.
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  • Som extra punkt på dagordningen diskuterades de nya höjda medlemsavgifterna. Årsmötet valde att inte ändra något på dessa och beslöt att dessa även ska gälla för år 2020.

Större delen av medlemmarna deltog på kvällen på middag med tillhörande provning. Stämningen var hög till långt fram på småtimmarna.