Hur påverkas er verksamhet av vattenavbrott?

Just nu pågår en studie om hur olika näringar påverkas ekonomiskt vid vattenavbrott. Några av er har fått information om denna studie per post men vi uppmuntrar härmed alla att delta i enkätundersökningen och därmed bidra till att stärka tillgången och leveranssäkerheten av vatten. Vi, SPIF, anser att det är viktigt att det tas fram underlag om hur samhället påverkas av vattenavbrott och vi stöder därför denna studie genom att förmedla den till våra medlemmar.

Studien utförs av RISE Research Institutes of Sweden och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) inom ramen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint som syftar till att stärka svensk infrastruktur.

För att delta i studien och för mer information gå in på: www.vti.se/vatten
Varje svar är viktigt och det tar endast ca tio minuter att delta.

Vi är tacksamma om ni kan svara på enkäten senast 5 december 2019.

För frågor vänligen kontakta Josefine Klingberg,
josefine.klingberg@ri.se, 070-322 63 14