Med anledning av Covid-19 uppstår en mängd frågor som kräver svar och SPIF vill gärna hjälpa till att bringa klarhet. Vi har därför gjort en sammanställning där mer information finns att hämta:

  • När det gäller arbetsrättsfrågor bör ni kontakta er arbetsgivarorganisation (många SPIF- medlemmar är medlemmar i Sinf)
  • När det gäller frågor avseende våra Allmänna Leveransvillkor är ni välkomna att kontakta oss på SPIF.
  • Mycket information finns att få på Tillväxtverkets hemsida
  • Bra info från Handelskammaren: Q&A Så fungerar de ekonomiska krispaketen
  • Många frågor om Covid-19 besvaras dessutom på Folkhälsomyndighetens hemsida

Tveka inta att kontakta oss på SPIF om andra frågor, vi försöker hjälpa till så gott vi kan. Fortsätt att driva era företag och göra affärer men var lite extra försiktiga med onödiga personliga möten samt sköt er personliga hygien.

Använd gärna Skype för möten, det fungerar alldeles utmärkt.