SPIF har blivit tillfrågad som remissinstans att inkomma med synpunkter gällande: Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6).

Om någon av SPIFs medlemmar är intresserade att bidra med synpunkter kan ni kontakta branschansvarig (Lennart Johansson). Om stort intresse föreligger bland våra företag erbjuder sig branschansvarig att samordna bildandet av en eventuell grupp så att alla synpunkter blir framförda.

Promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6) (pdf)

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6 (pdf)