Under vintern och våren har en Vinnovafinansierad förstudie genomförts där möjligheterna att mäta resurseffektivitet och cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter undersökts. Det visade sig i projektet att det är mycket ovanligt att verkligen mäta cirkularitet. Likväl är vi och många med oss, övertygade om att vi bör mäta framstegen för att kunna genomföra bra åtgärder för att åstadkomma en cirkulär ekonomi. Därför söker nu vi på Miljö & Avfallsbyrån tillsammans med SCB och ett antal företag inom fastighetsförvaltning finansiering för en fortsättning på projektet från de medel som Vinnova utlyser bland de som genomfört förstudier i utlysningen.

Vi hoppas nu på ett antal deltagare från plastindustrin då tillverkande industri är nyckelaktörer i den cirkulära ekonomin och vi hade representation från er i förstudien.

Projektet pågår från november i år till och med oktober 2023 och inledningsvis slås ramarna fast för hur och vad vi ska mäta. Vi utgår från det vi sagt i rapporten från förstudien som finns att ladda ned här. Insatsen från ert företag väntas bli tre veckor första året och knappt en vecka per år de två efterföljande åren. Insatsen består i viss ny statistik samt arbete med mål och åtgärder för att cirkulära flöden och deltagande i gemensamma erfarenhetsutbyten mellan alla deltagare i projektet. Delprojektledaren från SCB ingår också som expert i Delegationen för cirkulär ekonomi och i SIS arbete för att standardisera cirkulär ekonomi och mått av cirkularitet. Det hela gör att vi vet att projektet kommer att ligga i framkant och våra erfarenheter kommer kunna påverka utvecklingen.

Kontakta Eva Myrin på Miljö & Avfallsbyrån genom att sms:a på 070- 760 45 56, för mer information. Ansökan ska vara inne den 3 september så Eva måste ha fått veta om ni vill vara med senast den 28 augusti och är anträffbar hela sommaren.