Ett betänkande av Engångsartikelutredningen ”Skatt på Engångsartiklar” (SOU 2020:48) har nyligen publicerats. SPIF är en viktig remissinstans och om någon av våra medlemmar är intresserade att bidra med synpunkter kan ni kontakta branschansvarig (Lennart Johansson).

Om stort intresse föreligger bland våra företag erbjuder sig branschansvarig att samordna bildandet av en eventuell grupp så att alla synpunkter blir framförda.

Lennart Johansson: 
info@polymer-support.com
0730-76 88 44