Nu när vi närmar oss slutet på året ges ett ypperligt tillfälle att nämna några höjdpunkter som branschansvarig varit delaktig i. Branschansvarig skall vara representant för SPIF i olika forum där frågor som berör svensk plastindustri behandlas. Men som ni förstår kan det ibland vara svårt att välja och vraka bland alla aktiviteter (webbinarium, projekt och seminarium) som är tänkbara med tanke på att tjänsten utgörs av 25% av en heltidsanställd person med normala årsarbetstider.

Ingen kan ha undgått den massiva kritik som riktas mot vår bransch och våra produkter. Plastpåseskatten och det nu aktuella förslaget om skatt på vissa engångsförpackningar är bara några exempel. I dessa fall har SPIF givit sina kommentarer såsom remissinstans. Med det är inte tillräckligt i våra ansträngningar att påverka myndigheter. Det krävs mer.

Ett sätt kan vara bildandet av arbetsgruppen Svensk Plast tillsammans med Polymercentrum och Ikem. Målsättningen är att organisera opinionsbildningen om plast där vi tillsammans blir ett team med stor påverkanskraft.

En annan viktig händelse under året var mötet med Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg. Vi poängterade att den svenska plastbranschen kan leverera kvalité och att vi står för hög kunskapsnivå vilket ger slutanvändarna en större trygghet och bättre leveranssäkerhet. Detta sades med anledning av importen av det material som i vissa fall varit felmärkt från fjärranöstern i samband med en första Coronavågen.

Med på mötet var även Sanna Anfjorden Wadström, SINF och vi betonade för Emil Högberg att det är väsentligt att ha en god kommunikation så att inte onödig frustration uppstår bland de små- och medelstora företag som vi representerar. Vi framförde ett missnöje med att svenska storföretag har gräddfil in till maktens korridorer och att små och medelstora företag ignoreras.

Deltagande i webbmötet DG Environment Study Webinar- Measurement of recycled Content påvisade svårigheterna att beräkna andelen återvunnet material i jungfruligt. Trots svårigheterna är det besvärligt och framförallt dyrbart med dagens metoder men det blir än mer nödvändigt att finna nya sätt då kraven för andelen återanvändbart material i jungfruligt ständigt ökar. I det sammanhanget är det viktigt att påpeka att SIS och därmed Sverige nu har ordförandeskapet i arbetsgrupperna för plaståtervinning både europeiskt (CEN) och internationellt (ISO). Det är alltså inte bara genom att påverka våra politiker utan även genom att deltaga i standardiseringsarbete som man kan göra skillnad gällande frågor om återvinning.

En annan verksamhet som efterfrågats av våra medlemmar är kursverksamhet. Den har startat i och med kursen Analys av Plaster och kommer att följas av fler under nästkommande år. Allt detta och mycket till går att läsa på vår hemsida.

Jag önskar alla medlemmar en fridfull jul, naturligtvis med en julgran helt uppbyggd av PET-flaskor då skogsprodukter behövs för att binda CO2 och inget annat!

Lennart Johansson
Branschansvarig SPIF