Produktionsproblem, ojämn kvalitet, återvunnet material, hitta rätt processparametrar på nya materialtyper, felsökning – utmaningarna som man kan stöta på vid produktion av plastmaterial är många som ni vet. SPIFs branschansvarige Lennart Johansson med lång erfarenhet inom analyser av plastmaterial gav under våren en mycket uppskattad kurs om materialanalyser och hur dessa kan användas som ett konstruktivt verktyg för att säkra produktionen och kvaliteten. Nu är det dags igen!

SPIF erbjuder en gratis onlinekurs i 5 stycken fristående 45 minuterstillfällen. Det första den 9 december kl 9-9:45. Temat för del 1 är Varför analysera plaster? Lennart kommer att hålla en presentation om 30 minuter och därefter öppnar vi upp för frågestund i ca 15 minuter.

Pris för medlemmar: Gratis. Icke medlemmar: 1200 SEK (ex moms).

Under våren kommer det att komma flera tillfällen med ytterligare kurser på området. Nedan ser du de teman vi planerar att beröra. Har du fler förslag eller andra ämnen som du vill att vi tar oss an? Maila på spif@svenksplast.se

Del 1: Varför analysera plaster?
Del 2: Smältindex, reologi, kromatografi och GPC
Del 3: Spektroskopi och termisk analys
Del 4: Analys on-line, ugnsåldring och riskanalyser
Del 5: Kombination av metoder, ytanalys och sammanfattning

Mer information och anmälan >>