Privat-offentlig samverkan som en del av försörjningsberedskapen?

Under kriser såsom Västmanlandbranden 2014 och under rådande pandemi uppkommer brist på materiel och skyddsutrustning. Med anledning av detta genomfördes ett examensarbete vid Lunds universitet där vår vice ordförande Göran Nilsson och branschansvarige Lennart Johansson ställde upp på intervju för att dela med sig av erfarenheter när Svensk Plastindustriförening (SPIF) kraftsamlade sina medlemmar för att hjälpa sjukvården med skyddsutrustning.

Det övergripande syftet med examensarbetet var att förtydliga förutsättningarna för privat-offentlig samverkan (POS) och hur Sveriges krisberedskap skulle kunna anpassas med denna strategi. Målet med rapporten är att kartlägga och belysa ett alternativt sätt att hantera kriser i förhållande till mer statiska system vilka är ämnade för specifika kriser, såsom beredskapslager för en pandemi. Examensarbetet som skrevs av Elin Axelsson och Siri Elin Westermark finns nu tillgängligt för vidare studier här.