Vi har nu kommit till del 3 i kursen Analys av Plaster via nätet. Den äger rum den 24 februari kl 09:00-09:45. Denna gång handlar det bl.a. om FTIR och termisk analys med DSC och TGA. DSC används för att bestämma smälttemperatur och kristallinitet. Med TGA registrerar man viktförändringar och på så sätt kan halten fyllmedel bestämmas. Kursen är givetvis gratis för våra medlemmar.

Om du inte redan är anmäld kan du anmäla dig här.

Här kan du läsa mer om våra onlinekurser.