SPIF och IKEM tittar på kommunikationssamarbete

En samlad industri som kan kommunicera utifrån en styrkeposition har varit ett önskat läge under en längre tid. SPIF är nu med och finansierar ett förprojekt för att uppnå just detta. Amit Paul (även suppleant i SPIF) är projektledare för projektet och söker just nu input från branschen.

Plastbranschen är lite hemmablind. Vi ser de uppenbara fördelarna och har hittills tänkt att de väger upp nackdelarna. Plast är billigare och bättre ur många perspektiv och samtidigt har konsument och politik lagt stor tyngdpunkt på även andra perspektiv. I dagsläget är den stora diskussionen kring förpackningar men vi kan vänta oss bredare regleringar framgent om vi inte tar oss in i debatten på allvar” säger Amit.

Målsättningen är att undersöka möjligheterna att samla plastindustrin och plastens värdekedja av aktörer i en offensiv kommunikationssatsning. I arbete ingår att ta fram ett tydligt kärnbudskap och kommunikationsstrategi. I projektet ingår också att ta fram förslag till projektorganisation och modell för finansiering. Arbetet beräknas blir klart i mitten på april.

Branschen ligger ju defakto väldigt långt fram inom hållbarhet och det är utanför själva plastbranschen som de största effektivitetsförlusterna sker. Med det sagt så är det ändå vårt ansvar att bli en bra partner och hjälpa våra kunder och allmänheten till en hållbar plastanvändning. I dagsläget saknar branschen förtroende och det kommer bli en viktig del i samarbetet att återuppbygga just det.” fortsätter Amit.

Kommunikationsprojektet kommer handla om hållbar användning av material i samhället med särskilt fokus på plast. Målet är att nå ut med informationen om att plastindustrin kan nå cirkulära flöden genom att företag designar produkter som går att återvinna. Först genom mekanisk återvinning och sedan när materialet är uttjänat skickas till kemisk återvinning. Ny plast kan tillverkas av råvara från den kemiska återvinningen och olika källor av bioråvara. Materialen designas med tanke på slutanvändning och kan formas utifrån olika parametrar beroende på syftet med produkten. Det är rent, energieffektivt, fossilfritt och cirkulärt. Det är potentialen i plast.

För att nå ut brett behöver också samarbetet breddas. Det tänkta spannet av aktörer i det här projektet är råvarutillverkare, formare och plastanvändare (varumärken och återvinning mfl.). Ambitionen är också att bygga allianser och partnerskap även med NGOer och beslutsfattare för att få in kunskap om hur materialen plast kan användas i ett hållbart samhälle. Ledordet blir transparens där samarbetet verkar för att reda ut begreppen och tydligt kommunicera de olika avvägningarna man måste göra – inte skapa mer förvirring. Vi vill förflytta plasten från skampålen till mitten av torget som ett av de absolut viktigaste verktygen vi har i dag i samhället för att nå en cirkulär och resurseffektiv framtid.

Sannolikt tittar vi på en ny organisation som ligger mellan SPIF och IKEM och som har ett bredare medlemsintag och enda syfte att först skapa och underhålla en kommunikationsplattform kring plast och sedan även skapa innehåll och kommunicera denna i relevanta kanaler. Jag bedömer det som den snabbaste och mest realistiska vägen framåt.” avslutar Amit ”Det har varit intressanta veckor i samtal med branschen. Det finns en samsyn och en vilja att få ordning på det här, jag hoppas att man är villig att ta steget fullt ut när vi presenterar ett förslag framåt slutet av mars i år.

Vill du ge ditt perspektiv och hjälpa till? Har du goda kontakter till varumärkesägare? Hör av dig till Amit (amit.paul@paxymer.se). Samma sak gäller om du vill bli inbjuden till de digitala informationsträffar som vi kommer arrangera i mitten av februari och mars för de som är intresserade.