Försäkring hos SÄKRA

Att vara rätt försäkrad skapar trygghet och arbetsro samt ger dig möjlighet att fokusera på ditt företags kärnverksamhet. Säkra arbetar med dig och ditt företag som uppdragsgivare och för alltid din talan i försäkringsärenden.

SPIF har tillsammans med Säkra tagit fram SPIF Plastindustriförsäkring.
Försäkringen är specifikt framtagen för vår bransch med unik omfattning – Så ni är rätt försäkrade vid skada.

Säkra är experter på försäkring och deras hjälp ingår i din medlemsavgift. Du får extra förmånliga lösningar med unika skydd till specialpremier.
Säkra hjälper er bla med jämförelse och genomgång av ert nuvarande försäkringsskydd, lämnar offert från nya Plastindustriförsäkringen, samt övrig rådgivning inom försäkring.

Säkra erbjuder försäkringslösningar för bl.a:

  • Företag
  • Fastighet
  • Fordon
  • Garanti (Fullgörande-, Betalnings-, Tull-, Hyresgaranti m.m)
  • Personskydd
  • VD & Styrelseansvar
  • Transport m.m

Kontakta SÄKRA för mer information:

Tel: 060–61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se