Svensk Plaståtervinning har tagit ytterligare ett steg mot målet om ett cirkulärt samhälle. Nu storsatsar man och bygger världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning, Site Zero i Motala.

Hittills har Svensk Plaståtervinning (SPÅ) endast kunnat separera ett fåtal plastfraktioner men i och med den nya investeringen på nästan 1 miljard kronor innebär den ökande sorteringskapaciteten att en mindre del plast går till förbränning. Det innebär minskad belastning på miljön men för den skull får man inte dra slutsatsen att det är plasten som är boven när det gäller halten koldioxid i luften. I själva verket är det tvärt om. Ersättning av plastprodukter med andra tänkbara material (t ex aluminium, glas och papper) resulterar i att det i snitt går åt 57 procent mer energi, bildas 61 procent mer växthusgaser och 270 procent mer material.

Hur kommer det sig att SPÅ blivit så framgångsrik med återvinning trots många olika ägare? SPIF är en delägare och har sitt givna svar; alla drar åt samma håll och det är högt i tak. Dessutom besitter ägarna olika kompetenser. Detta gör det möjligt att konstruera en så pass unik anläggning.

Förhoppningsvis kommer konsumenter nu inse att plasten har ett stort värde efter första användning. För varför skulle annars Svensk Plaståtervinning investera så stora belopp för att ta hand om alla plastförpackningar? Visserligen finns producentansvaret som begär att förpackningsavfall ska tas om hand och återanvändas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt . Men det
finns även ett annat syfte; ägarna känner ansvar för att plastförpackningar som säljs i Sverige inte ska dyka upp på någon sandstrand på t.ex Kanarieöarna.

Vi har alla ett ansvar för att hela återvinningskedjan fungerar. SPIF försöker dra sitt strå till stacken. Tillsammans med övriga delägare söker vi andra sätt att ytterligare
förbättra återvinningen. Lika viktigt som att plastförpackningar är rätt designade krävs information till allmänheten om hur källsortering går till och varför det är nödvändigt. Det gäller således att skapa de bästa förutsättningarna för återvinning. Det ligger i allas intresse att världens största anläggning skall kunna utnyttjas optimalt.

Lennart Johansson,
Branschansvarig SPIF