Kontakt med medlemmar

Svensk Plastindustriförening skall hävda medlemmarnas intressen såväl enskilt som samfällt och företräda branschens intressen i förhållande till myndigheter och organisationer där dessa kan påverka medlemmarnas och branschens utveckling. Samtidigt måste vi vara realistiska. Vi kan inte göra allt. Till vårt förfogande finns en ¼ tjänst för branschansvarig utöver en styrelse som arbetar betydligt mer än de får ersättning för. Därför är det viktigt att veta vad våra medlemmar vill att vi prioriterar. Det resulterar i att branschansvarig kommer att kontakta alla medlemmar för att höra deras åsikter i aktuella frågor såsom exempelvis projektet Svensk Plast.

Svensk Plast

Projektet Svensk Plast kommer att synas för en bred allmänhet först nästa år. Men ändå händer saker i skrivande stund. Vi bombarderar företaget som ska skapa vår nyvalda kommunikationsplattform med bakgrundsmaterial så att vi är redo att ge vår syn på plastens roll i samhället. Men politiker agerar i detta nu, vilket tydligt framgår av en artikel i Aftonbladet. Vi tyckte att de inte skulle få vara oemotsagda och här finner du vårt svar på artikeln.

Givetvis tillät Aftonbladet Centern att ge en slutreplik. Där skrev de bl.a. följande: ”Svensk plastindustriförening är i en replik oroliga för att vi i Centerpartiet inte har koll på vad som händer i plastindustrin.

Inget kunde vara mer fel. I bästa fall är kritiken ett missförstånd, i sämsta fall en rökridå för att få fortsätta använda fossil råvara.”

Det är bl a mot den anledningen som vi blir alltmer övertygade om att projektet Svensk Plast är nödvändigt att driva och vi uppmanar alla våra medlemmar att tänka igenom hur ni kan tänkas stödja det.

Givetvis kan plastbranschen göra mer miljöförbättrande åtgärder men de är baserade på tekniska möjligheter och vetenskapliga fakta och inte politisk sanning. Det är kanske på sin plats att citera konstnären Harald Giersing: All god konst är politik, all politisk konst är dålig.

Plastforum

Vi fortsätter att skriva om SPIF i Plastforum. Här är det senaste bidraget.

Elmia Subcontractor

SPIF kommer att befinna sig på mässområdet på onsdagen den 9 november. Vi ställer inte ut utan vi kommer att gå runt bland våra medlemmar för att diskutera aktuella frågor och få en uppfattning om era förväntningar på branschansvarig och styrelsemedlemmar.

Plasteknik Nordic

Här kan ni möta SPIF i egen monter där vi bl. a. informerar om Svensk Plaståtervinning i Motala. Vi ingår i deras styrelse och har därför möjlighet att påverka deras verksamhet. Här kommer även besökande medlemmar få möjlighet att framföra synpunkter på vår verksamhet.

Vi kommer att dessutom att delta i ”Plastdebatten i Norden”. Representanter för de nordiska branschorganisationerna inom plast diskuterar likheter och skillnader i debattklimat och grundinställning till plasten i de olika länderna.

Dessutom planerar vi för två föredrag:

  • Projektet Svensk Plast
  • Biologisk återvinning – ett alternativ?

Väl mött på mässorna!

Utbildning/information

Ett annat skäl till att branschansvarig skall kontakta medlemmarna är att undersöka vilken typ av kurser som kan tänkas vara intressanta. Med detta sagt vill vi även öppna för möjligheten för medlemsföretag att informera om sina produkter som kan tänkas vara intressanta för andra medlemmar. Vad det innebär i praktiken är upp till er att föreslå. Det kan innebära marknadsföring av produkter. Alla förslag kommer att beaktas som lever upp till föreningens ändamål.

Vi planerar att starta med ett erbjudande från ENGELs utbildningscenter. Den som har god kännedom om formsprutningsmaskiner, robotar och de olika processernas samverkan kan förbättra resultatet av sin formsprutningstillverkning enligt Carl Larsson, ENGEL som är villig att dela med av sin kunskap.

Vilket företag är näst på tur? Kontakta gärna:

Lennart Johansson
Branschansvarig

spif@polymer-support.com