Plasten är under attack både ifrån konsumenter och politiker. Man tror att plasten inte hör hemma i dagens samhälle och att man snarast behöver ersätta den med andra material. Men vad som är sant idag behöver inte vara det imorgon.

Det kan ­tyckas överdrivet att hissa varningsflagg gällande plastens roll i samhället. Faktum är dock att plasten utsätts för fler och fler pålagor som begränsar dess användning. Vi har inte heller sett hur motarbetandet mot plasten slutar.

Troligtvis är det bara en början då politiker vet att förbud mot plast går hem i stugorna. Detta har säkerligen accentuerats än mer efter TV-programmet ”Återvinningsbluffen” som presenterades med ”vad som egentligen hände med den plast vi lämnat till återvinning”. I rättvisans namn skall sägas att programmet inte beskrev hur svenska företag agerar. Faktum är att de flesta svenska producenter har en genuint hållbar inställning. Vi skapar återvinning istället för att tala om det. Men vi måste bli bättre på att berätta om det och om plastens viktiga roll i samhället. Härvidlag kommer projektet Svensk Plast att vara ett viktigt språkrör för plastbranschen.

För att få göra så stort avtryck som möjligt krävs dock att hela plastbranschen sluter upp. Men för att lyckas nå fram med våra budskap gäller det att välja sina strider. Det är omöjligt att påverka någon som har en grundläggande värdering om sakernas tillstånd. Människors atti­tyder och beteenden kan dock ändras över tid.

Låt oss komma ihåg att plastpåsen uppfanns för att spara träd och för att kunna användas många gånger. ASEA-Atom kunde också spara träd genom att istället klyva en atom. Båda är exempel på att gårdagen är passé men att morgondagen inte behöver bli ett obehagligt uppvaknade för plastbranschen. Kanske vi vaknar upp till sanningen att plast hjälper till att nå klimatmålen. Låt oss hoppas att dagens sanningar kan bli morgondagens lögner.

Lennart Johansson,
branschansvarig SPIF