Som ni nog känner till bedriver vi kursverksamhet via nätet. SPIF erbjuder sina medlemmar och stödmedlemmar onlinekurser för att bygga kunskap i plastbranschen och även möjliggöra intressanta samtal och diskussioner. Intentionen är att leverera innehåll för medlemmar och intresserade med talare från SPIF, våra medlemmar och relevanta partners. Vi tar tacksamt emot förslag!

Vi planerar nu verksamheten för nästa år och kan redan nu avslöja nåra av kurserna:

  • ENGEL Academy
    Bättre kunskap, bättre produktivitet med ENGEL utbildning (Carl Larsson, ENGEL)
  • Kemisk återvinning
    Vad innebär detta och hur lång har man kommit? (Lennart Johansson, SPIF)
  • Minskade CO2-avtryck och sparade kostnader
    Det är fullt möjligt att byta material i en produkt och samtidigt vara både klimatsmart och kostnadseffektiv (Henrik Palakangas, Polykemi)

Håll bara koll på vår hemsida så missar ni inga kurser!