Projektet Svensk Plast försöker ge en alternativ bild av människors ofta negativa inställning till plast. Satsningen har hittills varit mycket framgångsrik men mer krävs för att kunna göra skillnad.
Många var kritiska till möjligheten att få gehör för vårt budskap; ibland är plast ett smartare alternativ. Detta speciellt med tanke på allmänhetens och även vissa politikers inställning till plast. Det senare kan exemplifieras av Annica Strandhälls okritiska citering av gammal skåpmat:  ”Om vi inte gör något riskerar det finnas mer plast än fisk i haven år 2050.”  

Hur går det då med projektet? Jo, med tanke på det stora intresset på nätet med miljontals visningar av våra filmer tror vi nog att vårt budskap ändå nått fram. Vi har således inte pådyvlat läsarna ett budskap om plastens förträfflighet utan försöker få alla att tänka till och i bästa fall tänka om vad gäller plastens möjligheter inom t ex sjukvård, transporter och IT.

Således ställer vi oss positiva till att få till ett globalt avtal om plastföroreningar för att förhindra nedskräpning av haven men argumenten för detta måste baseras på vetenskaplig grund och inte grundlösa extrapolationer om mängden plast i havet år 2050. Det kan vara på sin plats att påminna om Mr. Trends beskrivning av extrapolation; det är att polera siffrorna lite extra.
Vi vill inte på något sätt skylla ifrån oss och inte överdriva utan försöker vara objektiva. Faktum är att forskare har funnit, efter att ha analyserat fler än 900 vattenprover från hela världen, att bara drygt 8 procent av fibrerna i haven bestod av plast. Mer än 90 % bestod av växt- eller djurbaserade material, som bomull, ull och lin.

Den ensidiga attacken på plast har tyvärr fått politiker att blunda för andra miljöproblem. Sanningen är att vi inte vet hur annat material än plast i havet påverkar oss av den enkla anledningen att det inte finns relevanta undersökningar.

För att verkligen få människor att ompröva sin inställning måste vi kunna ge fler goda exempel på nyttan av plast. Till det krävs en mångårig insats då människan av sin natur tenderar att tro på och acceptera vad folk säger. Därför behöver vi fler sponsorer för att fler budskap skall kunna tränga igenom. Vi vill landa i ett landskap där ingen desinformation har slagit rot utan där fakta om plast får växa utan bekämpningsåtgärder.

1 KOMMENTAR
  • Anders Tobiasson
    Svara

    Ni vill att jag lämnar ett svar, men har ingen tydlig fråga, som jag kan se. Dock stödjer jag helhjärtat det fina arbete som Spif och andra gör för plastindustrin. På nittiotalet stred jag för en egen återvinningsindustri, med krav på sortering i sophantering som medel, och nu är marknaden äntligen mogen för detta. Man kan undra vilka det är, som för kampanjen riktat mot materialgruppen Plast. Liknande attacker på tex. aluminium, stål, glas, trä, textilier etc. har jag aldrig sett. Det går i vågor, på 80-90-talet var det Green Peace som stod på barrikaderna, mot framförallt PVC, men även då var det tveksamt om vem som egentligen stod bakom. Oavsett det, så tror jag att man på sikt vinner på den strategin som vi i plastindustrin alltid haft, att lyfta fördelarna utan att jämföra eller förtala andra råvaror eller material. Vad man bör inrikta sig på är inte de olika materialen utan på hur de hamnar där. Som det är idag tror många att det är plastindustrin själva som slänger plasten i sjön. en inriktning på det cirkulära är därför nödvändig och där kommer den globala hanteringen av sopor in i bilden, där det krävs snabba och hårda förändringar. Globala lagar om sophantering bör vara fokus och det gällande samtliga råvaruslag. Viktigt, som det sägs mellan raderna i ert inlägg, att inte representera Industrin så att det kan betraktas som en partsinlaga, utan som genuin omsorg om hela planeten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *