Energimarknadsinspektionen alltför tandlös

Kunderna pekar på det orimliga i att samma nät ska betalas flera gånger, medan elnätsbolagen menar att nyinvesteringar värderas för lågt.

Elmarknaden består av tre delar; produktion, distribution (nät) och handel. Marknaden för produktion är ett reglerat oligopol, med ett mindre antal stora producenter. Den energipolitiska debatten förminskas inte sällan till att gälla blott denna marknad. Kunderna berörs emellertid även av vad som händer på de andra delarna av marknaden. Elhandeln avreglerades 1996, och är sedan dess konkurrensutsatt. Däremot är distributionen ”själva elnäten” alltjämt ett så kallat naturligt monopol.

På varje ort finns endast ett elnät. Kunderna kan med andra ord inte byta elnätsleverantör med mindre än att flytta. Det finns inget konkurrenstryck som kan sporra elnätsbolagen att förbättra sin service eller pressa sina priser.

Läs hela artikeln från SvD här