Plastkretsen, ett materialbolag som ansvarar för omhändertagande av plastförpackningar på den svenska marknaden, inleder 2018 offensivt – ett investeringsbeslut på en kvarts miljard kronor för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering. Satsningen kommer leda till att Sverige får Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar och att Sverige blir självförsörjande när det gäller sortering av plastförpackningar.

Den historiska satsningen är en viktig del i Plastkretsens strävan mot en cirkulär ekonomi, dvs att plasten i de förpackningar som sätts på marknaden nu i mycket högre grad kan materialåtervinnas.

”Det är med stor glädje vi tillsammans, hela branschen – plastindustrin, förpackningstillverkare, handel och leverantörer – kan meddela att vi investerar för framtiden och den cirkulära ekonomin. Med vår investering kommer vi äntligen bli självförsörjande i Sverige när det gäller sortering av plastförpackningar och vi siktar högt för att öka andelen materialåtervinning från våra plastförpackningar”, säger Kristian Östlund ordförande i Plastkretsen

Utöver satsningen på anläggningen genomför branschen ytterligare insatser för att öka materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige. Bland annat har en återvinningsmanual och utbildningar för plastförpackningar tagits fram i syfte att öka kompetensen om förpackningars återvinningsbarhet hos de som tillverkar, köper och sätter förpackningar på marknaden.

SPIF, via ordförande Leif Nilsson, deltar i Plastkretsens styrelsearbete samt ingår i den styrgrupp som arbetat fram investeringsunderlagen.

”Det blir en modern anläggning baserad på den senaste tekniken inom området. Stor vikt har lagt på att göra sorteringen effektiv och resurssnål. Det är glädjande att se att plastindustrin i Sverige inte bara pratar om cirkulär ekonomi utan även satsar på att genomföra detta”, säger Leif Nilsson ordförande i SPIF.

Fakta om anläggningen:

  • Anläggningen kommer att byggas i Electrolux tidigare fabriksområde i Motala.
  • Ytan omfattar 14 000 kvadratmeter. Området har lokaler som tillåter ytterligare tillväxt vid behov.
  • Byggstart påbörjas redan under våren och provdrift beräknas kunna ske redan i slutet av 2018. Full drift av återvinningsanläggningen beräknas att ske under början av 2019 efter att provkörning och justering av maskinerna har slutförts.
  • Cirka 50 personer kommer anställas vid verksamheten.

För mer information vänligen kontakta:

Leif Nilsson, ordförande i SPIF

Om Plastkretsen:
Plastkretsen organiserar återvinning av plastförpackningar i Sverige genom att uppdra åt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, att samla in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Verksamheten finansieras av förpackningsavgifter som producenter betalar i enlighet med sitt producentansvar. Plastkretsen ägs av Plastbranschens Informationsråd PIR (som ägs till 2/3 av IKEM och 1/3 av SPIF), Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF. 

Ladda ner artikeln: Plastkretsen investerar för ökad återvinning av plastförpackningar 2018-01-19