SPIF har under året fräschat upp och uppdaterat sin hemsida. Den finns nu också på ny adress svenskplast.org. Hemsidan är under fortsatt uppbyggnad och kommer att färdigställas helt under 2018 men redan nu lanseras den och det nya gränssnittet.

“I och med den upptrissade plastdebatten så ser vi att vi från plastindustrin måste bidra med konkreta fakta och ge en nyanserad bild av plasten och dess plats i ett hållbart samhälle. Den nya hemsidan är en del i detta.” säger Leif Nilsson, ordförande i SPIF.

Hemsidan kommer att ha en medlemssektion som kräver inloggning. Där kommer du som medlem att kunna ta del av medlemsinformation såsom t ex våra leveransbestämmelser, information om miljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete för att hjälpa dig som plasttillverkare att hantera den ökande regleringen.

Det kommer finnas en samlad plastkalender både för SPIFs egna evenemang och annat som berör branschen.

“Tanken är att börja arbeta aktivt med hemsidan. Vi håller många spännande seminarier och aktiviteter under året och är engagerade i olika projekt för att främja branschen. Vi kommer att använda vår nya hemsida för att nå ut med information både inför och efter våra evenemang och för att sprida information om de projekt som vi deltar i.” säger Amit Paul, vice ordförande i SPIF.

Han fortsätter

Vi kommer också att lansera ett nytt nyhetsbrev 3-4 gånger per år med lite mer matnyttig information till våra medlemmar. Det blir lite av en nystart på webben för föreningen. Den nya adressen svenskplast.org säger något om den långsiktiga ambitionen med initiativet.”

Surfa in på svenskplast.org.

Ladda ner artikeln: SPIF ökar sin närvaro på webben och lanserar ny hemsida 2018-01-19