På bilden syns Ann-Cathrine Magnå som är ansvarig för Elastocons provningslaboratorium.

Swedac har nyligen ackrediterat Elastocon för 13 gummiprovningsmetoder, som ett av få eller för vissa metoder det enda laboratoriet i Sverige. Elastocon är också stödmedlem hos SPIF sen en längre tid. Vi tog kontakt med Göran Spetz på företaget för en kort intervju.

De flesta av oss tänker kanske främst på Elastocon som ett företag som säljer provningsutrustning, men ni rör er mot alltmer tjänster – hur kom det sig?
– Vi erbjuder tjänster som komplement till de instrument vi säljer. Den första tjänsten vi började erbjuda för ca 25 år sedan var service och kalibrering, och kalibreringen är sedan år 2 000 också ackrediterad.

Vi har alltid utfört provnings- och konsulttjänster, då jag har en bakgrund från SP (numera RISE), men sedan ett par år tillbaka har vi investerat en hel del i utrustning för uppdragsprovning. Det vi erbjuder är provningar som kräver dyrare utrustning och som kunden inte alltid behöver göra så ofta, utan kan lägga ut externt.

Därför har vi också ackrediterat några av de vanligaste gummiprovningarna. Det vi särskilt specialiserar oss på är livslängdsbedömning och provning av lågtemperaturegenskaper.

Berätta om den nya ackrediteringen som ni erhållit från Swedac?
– Ackrediteringen nu är i första hand för de vanligaste gummiprovningsmetoderna, men vi har tankar att utöka den också för plastprovningar.

Är det bara för gummibranschen eller är det också relevant för hårdare plaster som konstruktionsplaster eller polyolefiner?
– Det kan komma med tiden och beror bl a på efterfrågan.

När tycker ni att SPIFs medlemmar ska tänka ”nu ska vi köpa en provningsmaskin” och när ska de komma till er och köpa tjänster?
– Behöver man regelbundet prova något, så skall man köpa ett instrument. Däremot om man bara behöver prova en egenskap sällan eller tillfälligt för ett projekt, då kan det vara lämpligt att köpa tjänsten. Jag har också alltför ofta sett att man köpt ett avancerat och dyrt instrument och sedan blir det stående och används sällan, beroende på att man inte har någon som har tillräcklig kunskap (och kanske tid) att använda instrumentet.

Borde vi i SPIF medlemmar prova mera?
Ja, det tycker jag, att prova är att veta hur mitt material fungerar.