SPIF har tagit fram en manual för ”Bra plastförpacknigar”

Debatten om plast och miljö ser vi numera nästan dagligen. SPIF får många frågor från medlemmar men även från andra aktörer på marknaden om vad vi kan göra med våra produkter för att förbättra deras miljöprofil.

En av de utpekade ”mijlöbovarna” enligt den gängse uppfattningen i media är plastförpackningarna (inte bara plastbärkassar). Även om dessa syns i naturen när man inte lyckats kasta dem i soptunnor så finns det många fördelar med de förpackningarna, till exempel ökar de drastiskt hållbarheten på mat. Med det sagt finns det ändock utrymme till förbättring. SPIFs manual ”Bra plastförpackningar” innehåller en hel del nyttig information samt konkreta förslag på hur plastförpackningar kan göras mera återvinningsbara.

Hela manualen finns tillgänglig för medlemmar här på vår hemsida.

Vi som jobbar med nyhetsbreven bad Leif Nilsson, ordförande i SPIF, som skrivit stora delar av manualen, om en kort intervju.

Vad är det viktigaste att tänka på för att designa plastförpackningar med bättre återvinningsbarhet?
– Det viktigaste är att använda plastmaterial som dels går att återvinna men framförallt de material där det idag finns en marknad för återvunnet material. Idag är det i princip bara PE (film och styva förpackningar) + PP (styva förpackningar) + PET-flaskor (transparenta) som det finns en efterfrågan på

Hur ska egentligen konsumenter bete sig med dagens plastförpackningar – ska de läggas i plaståtervinningen?
– Ja, alla använda plastförpackningar ska lämnas in i återvinningssystemet. Man är skyldig till detta enligt lagen.

Hur är det egentligen med skada och nytta av plastförpackningar – varför har vi så mycket plast runt all vår mat?
– Plast är ett fantastiskt material med många användningsområden. Speciellt inom livsmedel där plasten skyddar och förlänger hållbarheten för färskvaror. Genom att livsmedlen håller sig färska längre så undviker vi onödigt matsvinn som annars ger en betydligt högre miljöpåverkan än själva plastförpackningen.

Plastkretsen som har producentansvaret för plastförpackningar arbetar för närvarande intensivt med dessa frågorna. Några aktiviteter är en ny plastsorteringsfabrik i Motala samt införande av differentierade förpackningsavgifter beroende på förpackningens återvinningsbarhet.

Plastkretsen ägs av PIR (60%) samt Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund.
PIR ägs av IKEM (2/3) och SPIF (1/3). SPIF finns representerat i Plastkretsens styrelse.