Vad ska SPIF med mer resurser till?

Under året har SPIFs styrelse samt arbetsgrupper arbetat för att se över hur vi bör höja våra medlemsavgifter. Anledningen till detta är främst att SPIF som förening de senaste åren har höjt sin ambitionsnivå och sin aktivitetsnivå. Delvis för att vi själva velat och delvis eftersom plasten som material dyker upp i media allt oftare och sällan i positiva ordalag. Vi ser det som en viktig del i föreningsarbete att kunna bedriva utbildning av allmänheten om plaster och dess fördelar och nackdelar. Att vara en balanserande och sansad part som motvikt till alla krisrubriker.

Vår ambition som förening är att verka för att främja den svenska plastindustrin. I dagsläget för vi det uteslutande på ideell basis. Det är inte hållbart. Vi ser att de utmaningar branschen som helhet står inför där nedskräpning, miljöpåverkan, design, och cirkulärt tänkande kommer ställa allt högre krav på våra medlemmar. Dessa utmaningar i sig skulle, om vi kan bemöta och hantera dem på ett pragmatiskt sätt, ge oss i Sverige ännu mer konkurrenskraft gentemot lågpristillverkande producenter.

För att uppnå detta behöver föreningen ett språkrör, en branschkunnig person som kan finnas och verka i det offentliga rummet och balansera debatten. Vi behöver se till att få en röst i (sociala)medier och även på nätet där vi bör arbeta mer med innehåll och information genom vår hemsida. Vi vill även ta fram underlag och statistik på effekterna av plast som kan användas både för skolor och när man diskuterar med lokalpolitiker.

En arbetsgrupp har därför tagit fram ett förslag till höjning av avgifterna. Styrelsen i SPIF rekommenderar att föreningen antar beslutet. Detta skulle ge oss möjligheten att anställa en resurs samt sätta igång arbetet vi måste göra. Förslaget som arbetsgruppen tagit fram innebär en mer enhetlig beräkningsgrund oberoende av föreningstillhörighet samt att vissa avgifter höjs.

Håll utkik efter kallelsen till årsmötet som kommer inom kort. Med kallelsen kommer detaljerna kring avgiftshöjningen. Tills vidare finns mer information här.

Det extra årsmötet som hålles den 11 oktober i Gislaved.

Anmäl dig nu.