Lennart Johansson som sitter i styrelsen på SPIF och är Dr i polymerkemi har satt ihop ett mycket spännande program kring uppgradering av plaster. Seminariet hålls den 2 december mellan kl. 13.00 och 16.00 och avslutas med en rundtur på återvinningsanläggningen.

Varför tycker du att detta seminarium behövs?
Om man önskar återanvända plastmaterial krävs att man har förståelse för de olika nedbrytningsmekanismer som leder till sämre materialegenskaper. För om de inte är kända är det svårt att föreslå ett lämpligt stabiliseringspaket. Seminariet ger konkreta tips om hur man väljer bland alla tillsatser som är nödvändiga för att plast skall kunna återanvändas. Dessutom ges information om olika metoder för kvalitetskontroll.

Hur tycker du att kunskapen kring plast som material är i branschen?
Den är tämligen hög men för återvunnen plast finns många kunskapsluckor som behöver täppas till.

Hur ska man göra om man vill lära sig mer?
Håll nära kontakt med SPIF, läs våra nyhetsbrev och kolla på hemsidan. Vill du vidareutbilda din personal så är ett tips Polymercentrum, där finns skräddarsydda utbildningar för plastbranschen.

Vad är den största utmaningen med återvinning från ditt perspektiv?
Vi måste samla in mer förbrukade plastprodukter och undvika att de går till förbränning. Vi behöver också bygga ut med mer återvinningskapacitet i Sverige, här finns mycket kvar att göra. Vi kan också samarbeta mer inom industrin, det avfall du inte själv kan använda kanske din kollega i branschen kan processa.

Om man inte arbetat med återvunnen plast vad är tre tips för att undvika de vanligaste fallgroparna?
1. Ha en tydlig kvalitetsspecifikation på vad du behöver.
2. Kräv specifikation från din leverantör på vad deras produkt innehåller.
3. Provkör alltid för att säkerställa att din produkt fortfarande ligger innanför din kravspecifikation.

Du har ju varit runt en hel del för SPIF:s räkning på sistone – berätta om ett tillfälle där du sett SPIF:s kunskap vara med och ändra folks uppfattning?
Det finns en stor okunskap om plast utanför plastbranschen, det går inte att vara specialist inom alla områden. Därför är det positivt att SPIF numera bjuds in i flera olika sammanhang. Att vanliga skoskydd som finns på dagis och sjukhus inte behöver tillverkas av 100 % nyvara utan kan bestå av minst 80 % återvunnen plast är en lärdom som offentlig förvaltning fått lära sig genom SPIF:s närvaro i ett EU-projekt.