Lennart Johansson

Leif Nilsson lämnade rollen som branschansvarig för SPIF vid årsskiftet. Föreningen har istället fått ett nytt ansikte utåt i Lennart Johansson som några av er säkert redan har träffat på hans mycket uppskattade utbildning i december om ”Uppgradering av plast”.

Lennart är materialkemist som alltså kommer att axla ansvaret som branschansvarig. Han kommer synas i plastforum på SPIF:s plats framåt. Lennart kommer även att delta i de fokusgrupper, remissinstanser och arbetsgrupper som Leif satt i gång under sin tid som branschansvarig.

Det blir spännande tider framåt med ny branschansvarig och nya utmaningar för branschen. 60-årsjubileum för SPIF och fortsatt hårt arbete för att nyansera och injicera fakta i plastdebatten och försöka få den mer konstruktiv. Följ vårt arbete genom vårt nyhetsbrev och på vår hemsida.