SPIF:s årsmöte var planerat att äga rum i Bredaryd den 19 mars. Ett seminarieprogram med för oss aktuella frågeställningar såsom presentation av nya biomaterial från IMCD, Uppgradering av plast från vår branschansvarige Lennart och Design för återvinningsbarhet av Leif Nilsson skulle föregå själva årsmötet. Det fick tyvärr ställas in på grund av Corona-viruset. Istället hölls årsmötet via videokonferens vilket visade sig fungera mycket bra för de 14 deltagarna.

Årsmötet röstade igenom valberedningens alla förslag vilket innebar följande: Göran Nilsson (Talent Plastics Gislaved AB) valdes till vice ordförande. Till övriga styrelseledamöter gjordes omval av Gusten Bergmark (Nycopac AB) och Elin Malm Lindberg (Vplast AB). Till detta kom nyval av Niclas Forsström (Fristad Plast AB).

Ordförandeskapet kommer även under året hanteras av styrelsen internt under året.

Amit Paul (Paxymer AB) omvaldes till suppleant. En suppleant kommer om möjligt att identifieras under verksamhetsåret och därefter väljas in genom interimsbeslut av styrelsen.

Årsmötet omvalde Stefan Andersson såsom revisor. Valberedningen Peter Wall (Mälarplast AB) och Stina Delin (Jij Plast AB) valdes om även för det kommande verksamhetsåret.

Fråga om arvodering till SPIF:s styrelse hade förts upp av en medlem. Det beslutades att styrelsen skall få upp till 2 basbelopp och sociala avgifter att fritt fördela styrelsearvode. Detta är betydelsefullt med anledning av styrelsens ökade ambitioner samt arbetsinsats. Målsättningen är, som alltid att, skapa mer nytta för SPIF:s medlemmar.

Vi ser fram emot att kunna ses i verkliga livet under gemytliga former så snart pandemin har lagt sig. Om det är något den här upplevelsen lärt oss är det att det finns fina möjligheter till gruppsamtal, seminarier och interaktiva möten genom diverse onlineplattformar!