Upprop: Plastföretag – hjälp till i kampen mot Corona

Svensk plastindustriförening SPIF är för närvarande i kontakt med socialstyrelsens inköpsorganisation och avser att hjälpa dem i det krisläge som vi befinner oss i. Det finns brist i vården på en rad detaljer och skyddsutrustning. SPIF vill koppla ihop sina medlemmar som vill vara behjälpliga med kapacitet, personal eller produkter.

Vi håller nu på att ta kontakt med regioner runt om i Sverige för att få ett grepp omkring behov och vilka produkter vi kan samverka och skapa lösningar kring.

För att delta i uppropet klicka in på följande länk. Du kommer att ombes lämna följande information:

  • Kontaktperson, telefon och mail
  • Kort beskrivning av företaget.
  • I korta ordalag vilken hjälp kan du erbjuda.
  • Teknisk information.

SPIF avser att löpande skicka ut de RFQ:er vi får in till er som visat intresse för att delta i initiativet.

SPIF ber också om idéer och input från våra medlemmar för att se hur svensk plastindustri kan hjälpa samhället och sjukvården i denna svåra tid.

För dig som inköpare eller har ett behov av plastprodukter, har idéer eller vill ha mer information kontakta SPIFS branschansvarige Lennart Johansson på spif@svenskplast.org eller 070-5120995.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

/SPIFs styrelse.