Plastskräp, oavsett var det förekommer, är en fråga som väcker mycket känslor och som skadar allmänhetens bild av plast och plastindustrin. Speciellt problemet med nedskräpning i den marina miljön och mikroplaster har fått allt mer uppmärksamhet på senare år, både av myndigheter och media. Nedskräpningen är ett gränslöst problem som påverkar konsumenter över hela världen.

För att hålla rent i eget hus har plastbranschen initierat projektet ”Operation Clean Sweep” (OCS). Operation Clean Sweep är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan. OCS startade i Nordamerika för över 25 år sedan och implementerades i Europa under 2015.

Mikroplast och utsläpp av pellets är en högst aktuell fråga både i Europa och i Sverige. Europakommissionen släppte i mars en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi i vilken man lyfter upp problematiken med mikroplast och förlusten av pellets och åtgärder inom ramen för detta är att vänta. Inom OCS pågår nu ett arbete tillsammans med PlasticsEurope för att utveckla ett certifieringssystem för att säkerställa att ansluta företag implementerat riktlinjerna. Målsättningen är att ha detta redo till 2022 för att ligga i linje med kommissionens agenda.

På nationell nivå har Naturvårdsverket nyligen släppt en vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast från tillverkning och hantering av plast. Vägledningen innehåller generella skyddsåtgärder samt skyddsåtgärder som i samband med transport, rengöring av transportkärl, lastning, lossning paketering samt skyddsåtgärder på anläggningen som är helt i linje med de åtgärder som ingår inom Operation Clean Sweep. Vägledningen ger en bra bild över de åtgärder som kan genomföras av verksamhetsutövare för att minimera utsläpp av plastgranulat i samband med dess hantering och kan vara ett bra komplement till den manual som är framtagen av Operation Clean Sweep.

I Sverige leds arbetet med Operation Clean Sweep av IKEM och en svensk manual, anmälningsblankett samt mer information om OCS finns på IKEMs hemsida. Manualen som tagits fram inom OCS är utformad för att ge maximal nytta vid alla typer av plasthantering, både tillverkning och transport. Manualen hjälper företag att analysera sin verksamhet, komplettera riktlinjer och engagera personalen. Under året kommer även ytterligare material tas fram med avsikt att vara till stöd för att kommunicera om OCS och varför det är viktigt till berörd personal, kunder och andra samarbetspartners.

Vill du veta med om Operation Clean Sweep eller gå med i programmet vänligen kontakta Henrik Oxfall på IKEM. Vi hoppas att ni alla vill vara med och fullfölja vårt gemensamma åtagande gentemot vår egen plastindustri och mot samhället.

Mer information:

Manual för Operation Clean Sweep (pdf)

Naturvårdsverkets vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast från tillverkning och hantering av plast (pdf)