SPIF har en lång relation med SÄKRA kring plastförsäkring. Över åren har det funnits behov av att uppgradera försäkringen och villkoren så att den blir mer relevant för SPIFs medlemmar. ”Det här är en helt ny medlemsförsäkring” säger Rebecca Edman på SÄKRA ”Det är en gruppförsäkring vilket innebär att försäkringstagarna får via gemensam storlek starkare förhandlingsläge och ett bredare skydd – speciellt analyserat är det finstilta som försäkringsbolagen annars förhandlar bort.”

Styrelsen i SPIF, genom Elin Malm Lindberg och Göran Nilsson, har förhandlat fram ett nytt avtal med SÄKRA där SPIFs medlemmar kan ansluta sig. ”Säkra har ett centralt expertteam på gruppförsäkring som nu ansvarar för lösningen, med lokal rådgivning över hela Sverige så ni kan få en kontaktperson just på er ort”, säger Elin Malm Lindberg. ”I det nya samarbetet breddar vi också utbudet av produkter som Säkra kan erbjuda med exempelvis garantilösningar, fordon m.m”

Försäkringen är, till skillnad från tidigare, en gruppförsäkring vilket innebär att branschen ansluts till ett avtal. ”För större bolag eller bolag med speciella behov kan tillägg göras” fortsätter Rebecca ”men grundprodukten är riktigt bra och bör täcka behovet för det flesta till konkurrenskraftig premie.”

Som exempel på något av det ”finstilta”, som ofta förhandlas bort nämner hon maskinavbrottsförsäkring. ”Det är vanligt att man nöjer sig med en maskinförsäkring som täcker inifrån kommande skada men det är viktigt att maskinavbrott är inkluderat vilket ersätter själva ekonomiska tappet under tiden maskinen repareras.” fortsätter Rebecca. Försäkringen innehåller också bland annat också Ingrediens och komponentskada.

Förvänta dig att höra mer från SÄKRA som SPIFs officiella försäkringspartner

SPIF och SÄKRA knyter nu banden närmare och SÄKRA kommer framgent finnas med och bl.a ge skadeförebyggande tips i SPIFs nyhetsbrev. Det blir en omstart på samarbetet i och med återlanseringen och uppdateringen av plastförsäkringen. ”Det är en riktigt vass försäkring och en uppgradering mot vad vi haft tidigare” säger Elin Malm Lindberg, som är SPIF:s kontaktperson.

En annan fördel blir att branschen får gemensam statistik på skador. ”Det ger oss möjlighet att följa branschtrender, vässa och anpassa försäkringen ytterligare när vi ser vilken frekvens och omfattning olika typer av skador har hos medlemsföretagen.” avslutar Rebecca.

Motiverat team som ser fram emot att leverera vassa försäkringslösningar

SÄKRA Stenstaden, som nu tar över hanteringen av plastförsäkringen, är nya för SPIF. Därför bad vi teamet att presentera sig så att du har koll på vilka de är:Från vänster: Erica Bryner, Martina Jonaeson, Vilma Henriksson, Rebecca Edman, Amra Krnjic (tyvärr inte kvar hos stenstaden)

Funfact om Stenstaden: Vi är riktiga tävlingsmänniskor och kallar oss för: ”The Stone City Girls”

Mer information:

Erbjudandet om SPIF Plastindustriförsäkring
Produktblad SPIF Plastindustriförsäkring

Kontakta Säkra för ytterligare information:
Tel: 060–61 25 30
E-post stenstaden@sakra.se

Vid pennan: Amit Paul