Nytt datum för SPIF:s 60-årsjubileum / Plastkampen!

Corona har stoppat mycket verksamhet, även festaktiviteter såsom SPIF:s 60-årsjubileum. Vi hade planerat att genomföra Plastkampen i samband med ett storslaget jubileumsfirande men allt fick ställas in. Plastkampen var också tänkt som första steget i en satsning för att skapa stolthet hos samtliga medarbetare, från VD till operatör, för det arbete branschen gör för att skapa effektiva och (miljö)smarta produkter. Istället fick årets ”Plastkamp” en annan innebörd: En kamp mot klockan för våra medlemmar att ställa om tillräckligt snabbt för bekämpning av Corona. Det har funnits exempel på enastående kreativitet och snabbrörlighet under våren.

Vi har alltså egentligen ännu större anledning att fira! Därför kan vi ju inte ställa in Plastkampen. Istället släpper vi den glada nyheten att SPIF:s 60-årsjubileum kommer att äga rum den 23 april 2021. Vi har alltså inte blivit en dag äldre trots alla vedermödor och vi ber er ödmjukast skriva in datumet i kalendern. Mer information kommer framgent. Vi hoppas att vi ses under hösten och att ni laddar ordentligt till både Plastkampen och jubileet 2021.