En ansvarsförsäkring är ett grundskydd för ditt företag så du kan skydda dig mot oförutsedda kostnader vid skadeståndsskyldighet.

Om någon påstår att du skadat annans egendom är det oavsett vad som hänt, den som äger egendomen som ska anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Så fort du får vetskap om att ett skadeståndskrav kommer riktas mot dig ska du anmäla till ditt försäkringsbolag. Har du underentreprenörer som orsakat skada ska även de anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

Vid skada:

  • Säkerställ bevisning (foton, vittnen, avtal, notera observationer m.m.)
  • Anmäl skada till försäkringsbolaget snarast. Ni har 12 månader på er att anmäla från det att ni fått kännedom om skadan
  • Om den skadade egendomen har en egen försäkring skall den skadelidande själv anmäla skadan på sin försäkring
  • Underrätta eventuella underentreprenörer om att skada inträffat

Ta inte på er ansvar för en skada innan försäkringsbolaget har rett ut alla omständigheter.

Många företagare tar på sig kostnader innan försäkringsbolaget har rett ut vem som egentligen är skadeståndsskyldig. En till synes liten skada kan medföra mycket stora kostnader i slutändan. Tar du på dig ansvaret innan försäkringsbolaget utrett vem som är skyldig får du oftast själv ta kostnaden.

Se till att du är rätt försäkrad, fråga våra försäkringsrådgivare på Säkra om råd och tips.

 

Kontaktuppgifter till försäkringsrådgivare på Säkra

Tel: 060-61 25 30

E-post: stenstaden@sakra.se