Många företagare tror det är enkelt – bara jämföra premierna på en fordonsförsäkring! Svårigheten ligger i att jämföra omfattningen av de olika försäkringarna. Säkra förhandlar fram avtal med försäkringsbolag där vi via stordriftsfördelar får in moment som du annars har svårt att få in i din försäkring. Exempelvis på sådant är:

  • Drulle i bil – ersätter exempelvis om oljedunk spills ut på ett säte
  • Djurkollision samt skadegörelse ingår i halvförsäkringen utan självrisk
  • Egendom i bil upp till 1 pbb.
  • Fri körsträcka

Tänk även på att oregistrerade fordon kan vara trafikförsäkringspliktiga. Ex. Truckar ska alltid trafikförsäkras oavsett om de endast körs inne på verkstaden.

Fråga gärna våra försäkringsrådgivare om offert.

Kontaktuppgifter till försäkringsrådgivare på Säkra

Tel: 060-61 25 30

E-post: stenstaden@sakra.se