Corona slog till en andra gång, tidigare än vad man förväntat sig. För High Chaparall betyder det att man fullständigt lagt ned sin verksamhet. Det är inte tal om julbord för att bara nämna ett exempel på hur deras verksamhet påverkats. Det innebär även att vår planerade aktivitet får skjutas framåt i tiden.

Som vi ser det nu planerar vi att genomföra vårt 60-årsjubileum och Plastkampen under hösten 2021. Vi inser att även detta kanske måste ändras men vi tror ändå att det finns en rimlig chans till att vi kan sitta ner om umgås vid den tiden. Allt förutsätter givetvis att vaccinationen har kommit igång med ett vaccin som uppfyller alla de av Socialstyrelsen ställda krav.