Svensk Plastindustriförenings medlemmar har blivit drabbad av Ever Givens grundstötning i Suezkanalen då de haft gods på fartyget. Det aktualiserar frågan om Transportförsäkring högst påtagligt för SPIF:s medlemsföretag. SPIF har därför bett vår samarbetspartner inom försäkringar SÄKRA hålla ett digitalt seminarium i detta mycket aktuella ämne. Möjlighet till frågor kommer att finnas.

Tid: Onsdagen den 26 maj kl 09:00

Anmälan via vår hemsida inom kort

Vad gäller vid transporter egentligen?

När man importerar eller exporterar varor och gods så tar man ofta hjälp av en speditör eller transportör. För att ens varor ska vara försäkrade under transporten så behöver man själv teckna en transportförsäkring. Transportören/Speditören har sällan försäkring för era varor, däremot kan dom ha en begränsad ansvarsförsäkring som kan gälla i dom fallen där transportören är vållande till skadan. Skyddet räcker dock sällan till och ersättningen för era varor uteblir.

I en vanlig företagsförsäkring finns det inget skydd för transporter. Därför behöver man som företagare se över sina risker och teckna en separat transportförsäkring.

Kontrollera även vilka avtal/incoterms ni använder er av. Här regleras vem som är ansvarig för transporten och när ansvaret övergår från säljare/köpare.

Behöver ni hjälp att reda ut era transportrisker? Kontakta Säkra

Kontaktuppgifter till försäkringsrådgivare på Säkra
Tel: 060-61 25 30
E-post: grupp@sakra.se