Kombination av metoder, ytanalys och sammanfattning

Så var det dags att avsluta kursen Analys av plast som totalt omfattar fem delar. Denna gång behandlas kombination av olika analysutrustningar vilket har framtiden för sig, Vissa problem kan bara lösas med ytanalys och vi går igenom vilka analysmetoder som är möjliga. Därefter följer en sammanfattning av hela kursen. Givetvis är kursen gratis för våra medlemmar.

Onsdagen den 12 maj kl 09:00-09:45

Anmäl dig här