Styrelsen var på plats men själva årsmötet hölls via videokonferens vilket fungerade rent tekniskt än bättre än under förra året.

Årsmötet röstade igenom valberedningens alla förslag vilket innebar följande:

Göran Nilsson (Talent Plastics Gislaved AB) valdes till vice ordförande. Till övriga styrelseledamöter gjordes omval av Marika Rudén, Talent Plastics Bredaryd AB. Gusten Bergmark (Nycopac AB), Elin Malm Lindberg (Vplast AB) och Niclas Forsström (Fristad Plast AB) är redan valda som ledamöter t.o.m. verksamhetsåret 2021.

Årsmötet omvalde Stefan Andersson såsom revisor. Valberedningen Peter Wall (Mälarplast AB) och Stina Delin (Jij Plast AB) valdes om även för verksamhetsåren 2021-2022.

Det beslutades att styrelsen skall få upp till två basbelopp plus sociala avgifter att fritt fördelas mellan styrelsemedlemmarna baserat på deras engagemang.

Amit Paul beskrev det fortlöpande arbetet där SPIF och IKEM vill skapa Svensk Plast. Målsättningen är att undersöka möjligheterna att samla plastindustrin och plastens värdekedja av aktörer i en offensiv kommunikationssatsning. I arbetet ingår att ta fram ett tydligt kärnbudskap och kommunikationsstrategi.

Vi ser fram emot att kunna ses i verkliga livet under gemytliga former så snart pandemin har lagt sig. Om det är något Covid-19 har lärt oss är det att det finns fina möjligheter till gruppsamtal, seminarier och interaktiva möten genom diverse onlineplattformar!