SPIF har under en längre tid stött verksamheten som bedrivs av Atomler AB och nu har deras arbete resulterat i är handelsplattform för återvunnen plast. Mer info finns i deras pressmeddelande:

Pressmeddelande 2021-05-03
Atomler AB

Plattformen, som är utvecklad i nära samarbete med aktörer inom plastbranschen, ska effektivisera handeln med industriella plastfraktioner av typen PP, PE och PET och därigenom höja återvinningsgraden av plastråvara inom Europa. 

“Vi vill effektivisera handeln med industriella plastfraktioner genom att göra det enkelt, transparent och mindre riskabelt”, säger Sammy-Sebastian Tawakkoli som grundat bolaget tillsammans med Johannes Schill.

Det bränns och slängs minst 19 miljoner ton plast årligen inom Europa vilket leder till föroreningar och koldioxidutsläpp. På grund av den undermåliga återvinningen har plast som råvara fått dåligt anseende både i civilsamhället och hos beslutsfattare. Ledande experter såsom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien menar att en digital plattform behövs för att få till mer resurseffektiva och cirkulära plastflöden. IVAs rapport om plast.

“Företag kan gratis skapa en butik på plattformen där de kan presentera sig, sina behov av material och sitt utbud av återvunna eller överblivna material. De får därmed sin egna handelsplats för återvunnen plast, det funkar på samma sätt som digitala handelsplatser för privatpersoner”, säger Johannes Schill.

“Prova här” www.atomler.com

“Genom att använda Atomler skapar man sig inte bara en marknadskanal, man bidrar även med att öka återvinningsgraden och därigenom förbättra plastbranschens anseende”, avslutar Sammy-Sebastian Tawakkoli.

Handelsplatsen atomler.com angriper flera av de utmaningar som försvårat handeln med plastråvaror från industriell produktion av förpackningar och industriella applikationer. Arbetet finansieras av Vinnova och Energimyndigheten inom det strategiska initiativet RE:Source.

Om Atomler

Företaget Atomler AB har fyra anställda och plattformen atomler.com, som medfinansieras av Energimyndigheten inom det strategiska initiativet RE:Source, har under det senaste året vuxit och har nu över 100 registrerade företag i över 16 länder. För mer information eller produktbilder, kontakta:

Sammy-Sebastian Tawakkoli, Grundare
sammysebastian@atomler.com
Tel: 0736 93 84 67