SPIF-medlemmar träffades i Gislaved till ett extra årsmöte för att följa upp några punkter från det ordinarie årsmötet i våras 15 mars. Innan själva årsmötet fick deltagarna ta del av några intressanta och nyttiga föredrag.

Kemiska arbetsmiljörisker

Ordinarie föreläsare Lena Sundberg blev sjuk och ordförande Leif Nilsson ryckte istället in med kort varsel och presenterade vad som förväntas av alla arbetsgivare som hanterar material som kan innebära kemiska hälsorisker.

Detaljer kan hämtas från Arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-201119.-andrad-och-omtryckt-i-afs-201443-foreskrifter/ .

Leif tryckte speciellt på att rådfråga externa experter om ämnet verkar alltför svårhanterligt. Enligt hans erfarenhet är Arbetsmiljöverket inte sena på att dela ut sanktionsavgifter (en form av böter) om de upptäcker brister i det interna arbetsmiljöarbetet.

Lagpunkten

Marie Söderström från Lagpunkten berättade om deras tjänst och hemsida och vilka nyttigheter som medlemmar kan hitta där. Man kan även läsa intervjun med Marie i vårt senaste nyhetsbrev.

SPIF har ett abonnemang och alla SPIF-medlemmar kan där enkelt registrera sig. Därmed får de tillgång till en laglista dvs en lista över de olika lagar som vi som plastbearbetare måste följa. Gå in på http://www.lagpunkten.se/Branschsidor/Svensk-Plastindustriforening

För er som vill ha djupare eller företagsspecifik information så kan ert företag själva ansluta sig till en förmånlig kostnad som SPIF medlem.

Gislaved och plastindustrin

Anton Sjödell, ordförande i Näringsutskottet och Leif Österlind, VD för Enter, som är ett kommunalt bolag för industrin, presenterade hur Gislaveds kommun jobbar med näringslivsfrågor. Tre fokusområden satsar man speciellt på: Barns lärande, en Attraktiv kommun samt Näringslivssamverkan. Det var en engagerande presentation med avslutande frågor och diskussion.

EU och plastdirektiv

Ordförande Leif Nilsson gav en kort presentation av vad det senaste direktivförslaget ”minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön” från EU innebär.

Årsmötet

Det extra årsmötet hölls på Hotell Nissastigen i Gislaved för beslut om tre punkter:

 1. De nya stadgarna klubbades för andra gången och gäller därför från och med 11 okt.
 2. Samarbete SPIF-IKEM diskuterades och följande beslöts:
  – Samarbete med IKEM enligt tidigare förslag och krav avslogs
  – SPIF fortsätter med nuvarande organisation
  – SPIF fortsätter söka samarbete med andra plastföreningar (inkl IKEM)
  – SPIF söker efter extra resurs med plastkompetens för att driva olika aktiviteter
  Årsmötet var överens om att SPIF behöver mer resurser för att kunna genomföra olika aktiviteter och vara aktiv i plastdebatten.
 3. Förslag till ny struktur samt höjda medlemsavgifter godkändes av årsmötet.

Efter årsmötet bjöds deltagarna på en matig räksmörgås i gemytlig stämning.